OLGU SUNUMLARI OTURUMU - 1    
      Oturum Başkanları: Zafer Teke, Koray Daş    
     
      Akut apandisite neden olan apendiksin müsinöz kistadenomuna bağlı gelişen apendiks intussussepsiyonu   Zafer Teke
     
      Akut Apandisitin Peroperatuar Ayırıcı Tanısında Geniş Explorasyonun Önemi   Kazım Gemici
     
      Akut Kolesistitte Laparoskopik Kolesistektomi ve Safra Yolu Yaralanması   Mesut Yur
     
      Akut Miyokart İnfarktüsü Ayırıcı Tanısında İntratorasik Peptik Ülser Perforasyonu   Hüseyin Özden
     
      Büyük tubulovillöz adenomatöz polibin endoskopik mukozal rezeksiyon yöntemiyle eksizyonu   Sami Açar
     
      Dalakta Apse ve Nekroz   Ahmet Gökhan Sarıtaş
     
      Erişkinde İntestinal İnvajinasyon   Osman Erdoğan
     
      Erken evre mide kanseri ve Kikuchi Fujimato Hastalığı birlikteliği   Sami Açar
     
      Erken Evre Mide Kanserinde Başarısız Endoskopik Tedavi Sonrası Cerrahi Kararı : Olgu Sunumu   Osman Erdoğan
     
           
      OLGU SUNUMLARI OTURUMU - 2    
      Oturum Başkanları: Ayşe Gizem Ünal, Ahmet Şeker    
     
      Gastrik medüller karsinom: nadir görülen bir olgu sunumu   Mahmut Onur Kültüroğlu
     
      Hayatı Tehdit Edici Protein Kaybettiren Enteropatiyle Başvuran Cronkhite Canada Sendromlu Olgu Sunumu   Tolga Ölmez
     
      İleumda obstrüktif tümör / adenokanser nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan olgunun sunumu   Hüseyin Cahit Yalçın
     
      İleus Nedeni BT de ki Pseudoböbrek :İleçekal İnvajinasyon   Alper Boz
     
      İntestinal Malrotasyon Tanısı Alan Karın Ağrısı   Erdi Aydın
     
      İyatrojenik Rektal Perforasyona Nadir Bir Sebep: Endometriozis   Ferdi Bolat
     
      Künt Travmaya Bağlı Mide Perforasyonu   Önder Önal
     
      Laparoskopik Gastrik Plikasyon Sonrası Gastrik Kanser Gelişimi   Alparslan Saylar
     
      Lokal ileri mide kanserinde neoadjuvan kemoterapi sonrası patolojik tam yanıt: bir olgu sunumu ve literatür incelemesi   Deniz Tikici
     
      Megakolon formasyonuna neden olan dev fekalom   Zafer Teke
           
      OLGU SUNUMLARI OTURUMU - 3    
      Oturum Başkanları: Osman Erdoğan, Faruk Karateke    
     
      Megarektum formasyonuna neden olan masif fekal impaksiyon   Zafer Teke
     
      Mikrosatellit instabil-high kolon karsinom olgusunda insidental olarak saptanan kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma; olgu sunumu ve literatürün değerlendirilmesi   Ali Koyuncuer
     
      Morbid hastada gastrik GİST tümörünün cerrahi tedavisi   Engin Hatipoğlu
     
      Nadir Bir Anorektal Fistül Nedeni: Tailgut Kisti   Erkan Dalbaşı
     
      Nadir Görülen Bir Olgu: Mide Yerleşimli Nörofibrom   Fatih Can Karaca
     
      Nadir görülen duodenum 2. kısım perforasyonunda pilorik eksklüzyon, duodenum primer onarım deneyimi   Mahmut Onur Kültüroğlu
     
      Nadir görülen gastrik mikst nöroendokrin-non-nöroendokrin neoplazm (MiNEN) olgu sunumu   Ömer Cenk Cücük
     
      Non-travmatik Diyafragmatik Rüptüre Bağlı Gastrik Herniasyonun Laparoskopik Onarımı   Saliha Karagöz Eren
     
      Obezite Cerrahisi Sonrası Gastrokolonik Fistül   Alper Yavuz
           
      OLGU SUNUMLARI OTURUMU - 4    
      Oturum Başkanları: Hüsnü Sönmez, Uğur Topal    
     
      Omental Kek Bulgusunu Taklit Eden Batın İçi Aktinomikoz Olgusu   Ramazan Gündoğdu
     
      Ölümcül Bir Vaka: Karın Ön Duvarı Olmayan Hastada Nekrotizan Fasiit ve Ostomi Yönetimi   Muhammet Fatih Keyif
     
      Pankreas adenokarsinomunda hiperglisemi erken dönem metastazın bir sebebi olabilir mi?   Gül Bora Makal
     
      Perfore apandisite bağlı nekrotizan fasiit'te hiperbarik oksijen tedavisi, olgu sunumu   Hüseyin Cahit Yalçın
     
      Periampuller Tümör Metastazını Taklit Eden İntrahepatik Biliyer Adenom   Murat Aba
     
      Primer gastrik malign melanoma: olgu sunumu ve yaklaşım   Cihan Atar
     
      Roux en Y Gastrik Bypass'lı Hastada İleus ,Gastrik Dilatasyon ve Gastrik Kanama   Alper Boz
     
      Sigmoid Kolon Perforasyonunda Laparoskopik Rezeksiyon ve Spesmenin Doğal Delikten Çıkarılması   Egemen Çiçek
     
      Sigmoid Volvulusta Doğal Delik Cerrahisi   Ramazan Gündoğdu
     
      Sleeve Gastrektomi Yapılan Hastada Gastrointestinal Stromal Tümör: Olgu Sunumu   Bilge Çağatay Yazar
     
      Nadir bir durum olan çekal volvulusta robotik sağ hemikolektomi   Hakan Seyit