SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1    
      Oturum Başkanları: Sevilay Erden, Çiğdem Bildirici    
     
      Bariatrik cerrahi sonrası hasta gereksinimleri ve taburculuk eğitimi   Nursevim Aydıngülü
     
      Bariatrik Cerrahide İntraoperatif Hemşirelik Uygulamaları   İlknur Tura
     
      Diyabetik ayak yaralarında enteral beslenme solüsyonları etkin mi?   Sami Açar
     
      Epizyo bakımı ve önemli değerlendirmeler   Emine Yıldırım
     
      Gastrointestinal Sistem Odaklı Kanser Cerrahisinde Evde Bakım   Muaz Gülşen
     
      Peristomal dermatit tedavisinde yeni bir yöntem   Kazım Gemici
     
      Sezeryan ameliyatında postoperatif bakımın önemli detayları   Emine Yıldırım
     
      Yenidoğanda Komplikasyonlu Bir Stoma Vakası   Ayşegül Demirci
     
      Antireflü cerrahi tedavisinde uygun hasta seçim kriterleri   Abdullah Yıldız
     
      Bir ERCP Ünitesi Kurulur iken Yaşanan Türlü Zorluklar   Ozan Andaç Erbil
     
      Doçentlik başvurularında makale gönderiminde dergi seçiminin önemi   Uğur Topal
     
      Kolonoskopi Sonrası Gelişen Akut Batın Nedeni Yaygın Kolon Diseksiyonu ve Uykusuz Geceler   Alper Boz
       
      SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2    
      Oturum Başkanları: Dudu Alptekin, Hamide Şişman, Refiya Akpolat    
     
      Mide Kanserli Enterokütan Fistüllü Bireyin Hemşirelik Bakımında Roper, Logan, Tıerney'in Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli Kullanımı   Yasemin Akıl
     
      Hemoroidektomi ameliyatı sonrasında fournier gangreni   Sibel Turgut
     
      Nadir bir olgu: Morgagni defektinden karaciğer herniasyonu   Aydemir Ölmez
     
      Diyabetik Ayak Yarasında Multidisipliner Yaklaşım Önemi   Sema İnce
     
      Stomateapi Ünitesinde Son İki Yılda Verilen Bakımın Retrospektif İncelenmesi   Yasemin Akıl
     
      Kompleks Stoma Olgusu; Kronik Irritan Dermatit, Yara,Fistül Ve Ayrılma   Yasemin Akıl
     
      Yüksek Çıktılı Stoma Olgusu   Yasemin Akıl