VİDEO SUNUMLAR OTURUMU  
 
      Oturum Başkanları: Mehmet Eryılmaz, Şiyar Ersöz    
     
      Anal Darlık Tedavisinde House Flap Anoplasti   Osman Bozbıyık
     
      İleus nedeni olan ileumdaki safra taşının anüsten çıkarılması   Önder Önal
     
      Midenin Ender Görülen Benign Tümörü: Lipoma   Ahmet Onur Demirel
     
      Obstetrik Anal Sfinkter Hasarının Geç Dönem Onarımı   Osman Bozbıyık
     
      Özefagus Malignitelerinde Torakolaparoskopik MC-Keown Özefajektomi Prosedürü: Video Eşliğinde Teknik Detaylar ve Vaka Takdimi   Azmi Lale
     
      Özofagus leiomyom enükleasyonu: tam videotorakoskopik yöntemle yapılan olgunun video sunumu   Orçun Yalav
     
      Pankreatit nedni ile yatmakta olan hastada anemi nedeni ile saptanan mide kanseri ve Laparoskopik Total Gastrektomi + D2 diseksiyon uygulanması   Mesut Yur
     
      Perianal fistülde LİFT uygulaması   Uğur Topal
     
      Plonidal Sinüstefenol uygulaması   Uğur Topal
     
      SMA First Minimal İnvaziv Pankreatikoduodenektomi   Erol Pişkin
     
      Zenker Divertikülünde Transoral Stapler Yöntemi   Halit Batuhan Demir