Bildiri Özetleri

Bildiri Kuralları

 

Sözlü ve poster bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak www.cukurovagastrointestinal.com web sitesi üzerinden online olarak, Türkçe gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 10 Ocak 2020

 

Yazım Kuralları
Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı ve tablolar hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
Figür, tablo, video sayısı 3’tür.
Anahtar kelime asgari 3, azami 5’tir.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

 

Bildiri Özeti Göndermek İçin Tıklayınız