Kongre tamamlanmıştır
Erken Kayıt Tarihi
28 Ocak 2019
Sempozyum Tarihi
08-10 Mart 2019
Erken kayıt yaptırmayı unutmayın.

Sözlü Bildiri Ödülleri

Bu ödülün amacı, meslektaşlarımızın araştırma çalışmalarında gösterdikleri verimliliği takdir ederek, gelecek yıllarda özellikle genç meslektaşlarımızı teşvik etmektir.

Değerlendirmede aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınacaktır.

Birincilik Ödülü         : 1.500 TL
İkincilik Ödülü           : 1. 000 TL
Üçüncülük Ödülü     : 500 TL

Ayrıca Ekim 2019 yılında Kıbrıs’ta gerçekleşecek kongreye kayıt hakkı.