Kongreye 115 gün kaldı.
Erken Kayıt Tarihi
28 Ocak 2019
Sempozyum Tarihi
08-10 Mart 2019
Erken kayıt yaptırmayı unutmayın.

Bilimsel Program

SAAT SALON A
09.00-10.00 KAYIT
10.00 - 12.00 İNTERAKTİF PANEL - I / ÖZEFAGUS HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Birol Bostancı, Dr. Oktay İrkörücü
  Akalazyada Öncelikli Tedavi Cerrahi mi?
Dr. Erol Aksoy
  Gasto–Özefageal Reflü Hastalığında Yönetim;
   - Gastro - Enterolog Gözüyle (Takip Nasıl Olmalı, PPI Ne Kadar Süreyle?)
      Dr. Sedef Kuran
  
   - Cerrah Gözüyle (Hangi Ameliyat? Postop Takip Nasıl Olmalı?)
      Dr. Ahmet Türkçapar
  Özefagus Kanserinin Yönetiminde Değişiklik var mı?
    - Radyasyon Onkolog Gözüyle
      Dr. Fundagül Andıç

    - Tıbbi Onkolog Gözüyle
      Dr. Berna Bozkurt

    - Cerrah Gözüyle Ameliyat Seçimi
      Dr. Bülent Ünal
  Seçilmiş Olgularla Tartışalım
Olguların Sunumu: Dr. Orçun Yalav
Tartışmacılar: Konuşmacılar, Dr. Fazilet Kayaselçuk
12.00-12.30 UYDU SEMPOZYUMU
  Hemoroidal Hastalığın Tedavisinde Medikal Tedavi ve Non-invaziv Girişimler
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Alabaz
Konuşmacı: Dr. Oğuz Üsküdar
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 15.15 İNTERAKTİF PANEL - II / MİDE HASTALIKLARI ve YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Musa Akoğlu, Dr. Hüsnü Sönmez
  Erken Evre Kanseri Tanımada Yeni Modalitelerin Katkıları  (Kroma-Endoskopi, Endo Usg) 
Dr. Mehmet İbiş
  Mide Kanserinde Karsinogenezden Tedaviye
Dr. Hikmet Akkız
  Üst GİS Cerrahi Sonrası Enzim Yetmezliği ve Tedavisi
Dr. İsmail Gömceli
  Lokal İleri Mide Kanseri Tedavisinde Son Durum Nedir ?
    - Tıbbi Onkoloji Yönetimi
      Dr. Hüseyin Mertsoylu

    - Cerrahi Teknik Yönetimi
      Dr. İlter Özer
  Seçilmiş Olgularla Tartışalım
Olgu Sunumları: Dr. Erol Aksoy
Tartışmacı: Konuşmacılar, Dr. Elif Karadeli, Dr. Fazilet Kayaselçuk
15.15- 15.45 ARA
15.45 - 17:00 PANEL III :OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİDE SON DURUM NEDİR?
Oturum Başkanları: Dr. Halil Alış, Dr. Tolga Şahin
  Obezite, Cerrahi ile Önlenebilir mi? Hangi Prosedür?
Dr. Oktay Banlı
  Diabet , Cerrahi ile Tedavi Edilebilir Bir Hastalık mıdır?
Dr. Alper Çelik   
  Obesite cerrahi sonrası beslenme nasıl olmalı?
Dr. Adnan Kuvvetli
  Komplikasyonların Önlenmesi ve Yönetimi
   - Stend Uygulamaları Ne Kadar Etkin
     Dr. Oğuz Üsküdar

   - Ne Zaman Hangi Tip Redo Cerrahi
     Dr. Münevver Moran
  Tartışma
17.00 - 18.30 VİDEO KARNAVALI I / VİDEOLARLA ÜSTGİS CERRAHİSİNDE; DOĞRULAR & YANLIŞLAR
Oturum Başkanları: Dr. Fikret Ezberci, Dr. Aydemir Ölmez
  Minimal İnvaziv Total Özefajektomi
Dr. Bilgi Baca
  Laparoskopik Total Gastrektomi
Dr. Cüneyt Kayaalp
  Laparoskopik Akalazyada Teknik Noktalar
Dr. Birol Bostancı
  Reflü Cerrahisinde Dikkat Edilecek Noktalar
Dr. Ahmet Türkçapar
  Sleeve ve Gastrik By-pass Cerrahisinde; Yap/Yapma
Dr. Halil Alış
  Robotik Mide Rezeksiyonu
Dr. Bilgi Baca
  Obezitede Robotik Gastrik By-pass
Dr. Abdulkadir Bedirli
  Açık D2 SubtotalGastrektomiDiseksiyonun Onkolojik Anatomisi
Dr. Birol Bostancı
  Robotik Heller Miyotomi
Dr. Fatih Ağalar
  Tartışma
18.30 - 19.15

Açılış Konuşmaları

Açılış Konferansı :
Başkan: Dr. Emin Uğur Erkoçak

Sağlıkta 4.0 Neler Getiriyor?
Dr. Semih Baskan

19.30 - 23.00 Kebap Partisi
SAAT SALON B
10.00 - 12.30 KURS 1 - STOMA UYGULAMA VE BAKIM KURSU / CERRAH –HEMŞİRE  ORTAK OTURUM
10.00 - 11.00 ENDİKASYON VE BAKIM
Oturum Başkanları: Hemş. Sevban Aslan, Dr. Cemal Kaya.
  Stoma Çeşitleri ve Endikasyonları
Dr. Orçun Yalav
  Stoma Yerinin Tespiti ve Malzemeler
Hemş. Deniz Harputlu
  Postoperatif Erken Bakım
Hemş. Rabia Cihan
  Olgular İle Tartışalım
Hemş.Tülay Başpınar, Hemş. Yasemin Akıl, Hemş. Hatice Keskin Garip, Hemş. Burcu Öğü
11.00 - 11.30 Kahve Arası
11.30 - 12.30 KOMPLİKASYONLAR VE DİĞER SORUNLAR
Oturum Başkanları: Hemş. Refiye Özgen, Dr. Emre Bozkurt
  Komplikasyonları ve Bakımı 
Hemş. Seçil Taylan
  Stomal Hernide Önlemler ve Cerrahi Tedavi
Dr. Kerem Karaman
  Sosyal ve Psikolojik Destek
Hemş. Sibel Polat
  Olgularla Tartışalım /Video
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 16.00 KURS 2 - AÇIK YARA BAKIMI VE ZOR KARIN KAPAMA KURSU
13.30 - 15.00 AÇIK YARA BAKIMI
Kurs Sorumluları: Çınar Yastı, Koray Das
  Yara Değerlendirme ve Sınıflaması 
Dr. Çınar Yastı
  Cerrahi Alan Enfeksiyonu 
Dr. Murat Akın
  Cerrahi Yara ve Diyabetik Yara Bakımı 
Dr. Turgut Karaca
  Yara Bakımında Hemşirenin Rolü
Hemş.Esma Gökçe
  Olgu Sunumu
Dr. Çınar Yastı
Hemş. Yasemin Akıl, Hemş. Sema İnce

(Video ve Pratik Eğitim)
15.00 - 15.30 Kahve Arası
15.30 - 17.00 ZOR KARIN VE KAPAMA YÖNTEMLERİ
Kurs Sorumluları: Dr. Tahir Özer, Dr. Niyazi Karaman
  Açık Karın Ne Zaman? 
Dr. Aytekin Ünlü
  Geçici Kapama Yöntemleri
Dr. Oğuz Hançerlioğulları
  Geç Rekontrüksiyonlar 
Dr. Tahir Özer
  Komplike İnsizyonal Hernilerde Meş Seçimi 
Dr. Zafer Tarık Nursal
  Olgu Sunumu (Video ve Pratik)
SAAT SALON A
08.30 - 10.00 İNTERAKTİF PANEL - IV / KOLON HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Alabaz, Dr. Birol Bostancı
  İleri Kolonoskopik Uygulamaları Ameliyat Seçimini Ne Kadar Etkiliyor? Kolon Polipleri ve Displazi Nasıl Takip Edilmeli?
Dr. Fatih Aslan
  Komplet Mezokolik Kolon Rezeksiyonu Kural mı ? Köşe Tümörlerinde Hangi Cerrahi? 
Dr. Hakan Yanar
  Unrezektabl Metastatik Kolon Tümörlerinde Yönetim
    - Tıbbi Onkolog Gözüyle
       Dr. Timuçin Çil

    - Cerrah Gözüyle Multivisseral Rezeksiyon, Kc Rezeksiyonu (Sıra Nedir?)
       Dr. Mehmet Fatih Can
  Olgularla Tartışalım (Seçilmiş Olgular)
Olguların Sunumu: Dr. Erman Aytaç
Tartışmacılar: Konuşmacılar, Dr. Colin Peirce, Dr. Figen Doran
10.00 - 10.30 Kahve Arası
10.30 - 12.30 İNTERAKTİF PANEL - V / REKTUM KANSERLERİ VE YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Tayfun Karahasanoğlu, Erdoğan Sözüer
  Rektum Erken Evre Tümörlerinde Yönetim 
Dr. Alper Sözütek
  Moleküler Onkoloji Kolorektal Kanserlere Ne Katkı Yaptı?
Dr. Berksoy Şahin
  Rektum Kanserlerinde Neoadjuvan ve Adjuvan Tedavi Ne Zaman Ne Kadar Süreyle? Bekle Gör Sonuçları Nedir. Son Literatür Ne Diyor?
    - Radyasyon Onkolog Gözüyle
      Dr. Meltem Serin

    - Tıbbi Onkolog Gözüyle
       Dr. Ahmet Sezer

    - Cerrah Gözüyle
       Dr. Erman Aytaç
  Komplet Mezorektal Eksizyonda; Laparoskopik ve Robotik Cerrahinin Açık Cerrahiye Kanıtları Nedir?
Colin Peirce
  Olgularla Tartışalım (Seçilmiş Olgular)
Olguların Sunumu: Dr. Ahmet Rencüzoğulları
Tartışmacılar: Konuşmacılar, Dr. Zafer Koç, Dr. Figen Doran
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 13.50 UYDU SEMPOZYUMU
  Proktolojik Hastalıklarda Medikal ve Cerrahi Güncel Tedaviler
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Özdoğan
Konuşmacı: Dr. Ömer Alabaz
13.50 - 14.50 İNTERAKTİF PANEL - VI / HUZURSUZ BAĞIRSAK ve TIKAYICI DEFAKASYON SENDROMUNDA YÖNETİM: ÖĞRENMEK İSTEDİKLERİNİZ, SORAMADIKLARINIZ
Oturum Başkanları: Dr. Sedef Kuran, Dr. Ertuğrul Kafalı
  İrritabl Bağırsak mı? Gluten Enteropatisi mi? Gıda Allerjisi mi?
Dr. Orhan Sezgin
  Mikrobiata: Dev Dünya.
GİS florasına , Anastomoz Kaçaklarına ve Fistüllerin Oluşumuna Etkisi var mı?
Dr. Tarkan Karakan
  Kabızlık ve Rektal Prolapsusta Cerrahi Tedavi
Dr. Özgür Türkmenoğlu
  Anorektal Fonksiyonel Hastalıkları Olgularla Tartışalım
Dr. Abdüssamet Bozkurt
14.50 - 15.10 Kahve Arası
15:10 - 15:30 Kolorektal Kanser Tedavisinde Kalitenin İyileştirilmesi
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Şahin
Konuşmacı: Theo Wiggers
15.30 - 16.45 İNTERAKTİF PANEL VII /ANOREKTAL SELİM HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE DEĞİŞEN VAR MI? SON LİTERATÜR NE ÖNERİYOR?
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Korkut, Dr. Ahmet Dağ
  Perianal Fistüle Çare Bulduk mu? Yeni cerrahi ve diğer yöntemlerde başarı oranı nedir?
Dr. Muhyittin Temiz
  Pilonidal Sinüs Cerrahi Tedavisinde En Başarılı Cerrahi Yöntem Nedir?
Dr. Yunus Emre Altuntaş
  Anal İnkontinans Tedavisinde Cerrahi Yöntemler Ne Kadar Başarılı? Stoma ne zaman?
Dr. Ahmet Rencüzoğulları
  Hemoroidal Hastalığında  Cerrahi Çözüm mü? Sorun mu? Komplikasyonlar
Dr. Ali Uzunköy
  Fissür Tedavisi Algoritmasında Değişiklik var mı?
Dr. Bülent Cavit Yüksel 
16.45 - 17.00 Kahve Arası
17.00 - 17.20 Cerrahi Asistan Eğitiminde Modern Bir Yol: E-Öğrenme
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Korkut
Konuşmacı: Theo Wiggers
17.20 - 18.30 VİDEO KARNAVALI II / VİDEOLARLA ALT GİS CERRAHİSİNDE; DOĞRULAR & YANLIŞLAR
Oturum Başkanları: Dr. Metin Ertem, Dr. Halil Alış
  Sağ Kolon Tümörlerinde Mezokolik Exizyonda Laparoskopik & Robotik Uygulamada Önemli Noktalar
Dr. Tayfun Karahasanoğlu
  Trans Anal Endoluminal Diseksiyon ve Rezeksiyon Teknikleri: Hangisi-Ne İçin? (TaTME, TEM )
Dr. Colin Peirce
  Sol Kolon ve Mezorektal Eksizyonda Laparoskopik & Robotik Uygulama
Dr. Tayfun Karahasanoğlu
  Perianal Fistül Cerrahisinde LIFT yönteminin İncelikleri
Dr. Fevzi Celayir
  Total Kolektomi J Poş Cerrahisindeki İncelikler
Dr. Metin Ertem
  Anal Bölge fistül ve inkontinansta LİPO-GEMS / mezenkimal kök hücre uygulaması
Dr. Ömer Alabaz
  Robotik Transvers Kolektomi
Dr. Abdulkadir Bedirli
  Robotik Rektopeksi
Dr. Colin Peirce
18.30 Günün Kapanışı
SAAT SALON B
09.00 - 10.00 HEMŞİRELİK OTURUMLARI 1
Oturum Başkanları: Hemş. Gülay Altınuğraş , Hemş. Gülay Yazıcı
  GİS Cerrahisinde Hemşirenin Sorumlulukları
Hemş. Şeyma Yurtseven
  Endoskopi Hemşireliği
Hemş. Hamide Şişman
  Üst GİS Endoskopik girişimler (Video ve Bakım)
Hemş. Fatma Karabulut
  Alt GİS Endoskopik Girişimler (Video ve Bakım)
Hemş. Demet Akın
10.00 - 10.30 Kahve Arası
10.30 - 12.00 HEMŞİRELİK OTURUMLARI 2
Oturum Başkanları: Hemş. Seçil Taylan, Hemş. Sevilay Erden Yüksekkaya
  İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Hemşirenin Rolü
Hemş. Dudu Alptekin
  Obesite Cerrahisi ve Hemşirenini Rolü
Hemş. Gülay Altun Uğraş
  GİS Cerrahisinde Beslenme
Hemş. Seher Gürdil Yılmaz
  GİS Acilleri ve Hemşirelik Yaklaşımları
Hemş. Gülay Yazıcı
  Tartışma
12.00 - 13.30 Öğle Yemeği
13:30 - 15.30 AMELİYATHANEDE KULLANILAN ENERJİ CİHAZLARI Ve ALETLERİN KULLANMA PRENSİPLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Tahsin Çolak, Dr. Kıvanç Derya Peker
  Monopolar,  Bipolar ve  Ultrasonik Aletlerin Kullanma Prensipleri
Dr. Ramazan Yıldız
  İntraopertif Endoskopi ve ERCP Uygulamaları
Dr. Tahsin Dalgıç
  Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Aletlerin Kullanım Prensipleri
Dr. Mehmet Fatih Can
  Gastrointestinal Hastalıklarında Tanıdan Tedaviye:
Yeni Nesil Dizileme ve Likid Biyopsi
Dr. Atıl Bişgin
  Ameliyatların Başarısını Etkileyen Yeni Görüntüleme Cihazlarının Artıları/Eksileri
Dr. Ahmet Rencüzoğulları
  Video Sunumu - Tartışma-Ürün sunumu
15.30 - 16.15 Seçilmiş En iyi Poster Bildiri Sözlü Sunum Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Yalçın Kekeç
SAAT SALON A
08.30 - 09.00 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Dr. Alper Sözütek
Konuşmacı: Dr. Seza Ayşe İnal
09.00 - 10.00 İNTERAKTİF PANEL- VIII / İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA YÖNETİM?
Oturum Başkanları: Dr. Haldun Gündoğdu, Dr. Banu Kara
  Yeni İlaçlar Tedavi Süresini ve Remisyonu Değiştirebildi mi?
Dr. Ender Serin
  Cerrah Açısından Ne Zaman Hangi Cerrahi?
Dr. Keşşaf Aşlar
  Olgularla Tartışalım
Sunan: Dr. Ahmet Rencüzoğulları
  Tartışma
10.00 - 10.30 GİS Cerrahisinde ERAS Protokolleri ve Önemi
Oturum Başkanı: Dr. Erdoğan Sözüer, Dr. Pınar Yazıcı
Konuşmacı: Dr. Haldun Gündoğdu
10.30 - 11.00 Kahve Arası
11.00 - 11.30 HİPEK Gastrointestinal Hastalıkların Onkolojik Tedavisinde Ne Kadar Etkin? Hangi Organdasürviye Etkili?
Oturum Başkanı: Dr. Musa Akoğlu, Dr. Metin Ercan
  Cem Parsak
  Olgularla Tartışalım: Metin ERCAN
11.30 - 12.30 İNTERAKTİF PANEL - IX / GASTROİNTESTİNAL ACİLLER VE KOMPLİKASYONLAR
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Eryılmaz, Dr. Faruk Karateke
  Divertiküler Hastalıkta Perforasyon ve Abse Yönetimi
Dr. Sabri Melih Paksoy
  Özefagogastrik Anastomoz Kaçaklarında Yönetim
Dr. Faik Özçelik
  Sol kolon Obsrüksiyonlarında Acil Yaklaşımlar
Dr. Mehmet Özdoğan
  Olgularla Tartışalım :
Sunan: Dr. Enver Reyhan
12.30 Kapanış