Kongre tamamlanmıştır
Erken Kayıt Tarihi
28 Ocak 2019
Sempozyum Tarihi
08-10 Mart 2019
Erken kayıt yaptırmayı unutmayın.

Kurs ProgramıKongre Programı

08.00 - 09.00
KAYIT
09.00 - 10.40
MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE SON DURUM
09.00 - 09.15 Mide Patolojilerinin Endoskopik Tanı ve Takibinde Nelere Dikkat Etmeli? Dr. Oğuz Üsküdar
09.15 - 09.30 Mide Kanseri Cerrahisinde Yönetim Dr. Birol Bostancı
09.30 - 09.45 Peritoneal Yayılımda Sitoredüktif Cerrahi, EPIC, HIPEC, PIPAC Yeri Nedir? Dr. Cem Kaan Parsak
09.45 - 10.00 Neoadjuvan Tedavide Güncel Durum Dr. Berksoy Şahin
10.00 - 10.15 Radyoterapinin Etkinliği Dr. Meltem Serin
10.15 - 10.30 Mide Cerrahisinde Laparoskopinin Açık Cerrahiye Üstünlüğü Kanıtlandı mı? Dr. Orçun Yalav
10.30 - 10.40 Tartışma
10.40 - 11.00
Kahve Arası
11.00 - 12.00
INFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI
11.00 - 11.15 Yeni Nesil Medikal İlaçlar Ne Kadar Etkili Dr. Ender Serin
11.15 - 11.30 Crohn Hastalığı Komplikasyonlarının Yönetimi Dr. Ali Uzunköy
11.30 - 11.45 Ülseratif Kolitte Cerrahi Ne Zaman? Hangi Cerrahi? Dr. Ahmet Rencüzoğulları
11.45 - 12.00 Tartışma
12:00- 12:30
Üst Gis Cerrahisinde Pankreas Enzimi ve Beslenme
12.30 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 15:10
OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ
13.30 - 13.45 Hasta Seçiminde Nelere Dikkat. Bakanlık Ne İstiyor, Biz Ne Yapıyoruz? Dr. Mustafa Taşkın
13.45 - 14.00 Sleeve Ameliyatı’nda Dikkat Gerektiren Püf Noktalar Nelerdir? Dr. Atilla Akova
14.00 - 14.15 Mini Gastrik Bypass- Teknik İpuçları Dr. Mahir Özmen
14.15 - 14.30 Erken Komplikasyonların Yönetimi Dr. Mehmet Özdoğan
14.30 - 14.45 Geç Revizyonel Cerrahi Endikasyonları ve Yönetim Dr. Süleyman Çetinkünar
14.45 - 15.00 Tartışma
15:00- 15:30
Kahve Arası
15.30 - 17.00
PROKTOLOJİDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİLER VE CERRAHİ
15.30 - 15.45 Anal Fissür Tedavisinde Cerrahi Bitti Mi? Dr. Ömer Alabaz
15.45 - 16.00 Her Pilonidal Sinüste Radikal Cerrahiye Gerek Var Mı? Dr. Bülent Cavit Yüksel
16.00 - 16.15 Anal İnkontinansta Cerrahi Başarılı Olmadı Mı? Dr. İsmail Cem Eray
16.15 - 16.45 Jinekolog Bakışıyla Rektovaginal Fistül, Perine Laserasyonu ve Vagen Arka Duvar Onarımları Dr. Akın Sivaslıoğlu
16.45 - 17.00 Tartışma
17.00 - 18.00
VİDEO KARNAVALI (ÜST GASTROİNTESTİNAL)
Laparoskopik Sleeve Cerrahisinde Önemli Köşeler Dr. Levent Avtan
Laparoskopik Minimal İnvzivözefajektomi Dr. Birol Bostancı
Laparoskopik Total Proktokolektomi + IPAA Dr. Ahmet Rencüzoğulları
Robotik Transit Bipartisyon Dr. Tayfun Karahasanoğlu
Laparoskopik ve Robotik Sleevegastrektomi Dr. Bilgi Baca
T4 Kolorektal Tümörlerde Laparoskopinin Yeri Dr. Metin Ertem
Laparoskopik ve Robotik Duodenal Switch Ameliyatlarında İpuçları Dr. Mahir Özmen
Laparoskopik Gastrektomi Dr. Nurkan Törer
Robotik Gastrektomi Dr. Erman Aytaç
18:00 – 18:30
AÇILIŞ KONFERANSI
Kadın Cerrah
Dr. Gül Dağlar
09.00 – 10.30
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI S 001 - S 015
10.30 – 10:45
Kahve Arası
10.45 – 12.30
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI S 016 - S 026
12.30 – 13:30
Öğle Yemeği
08.30 - 10.00
KOLON KANSERİNDE GÜNCEL TEDAVİLER
08.30 - 08.45 Kolorektal Poliplerin Tanı ve Takibinde Nelere Dikkat Etmeli? İleri Endoskopik Tedavi Modaliteleri Dr. Tahsin Dalgıç
08.45 - 09.00 Sağ Ve Sol Kolon Tümörlerinde Minimal İnvaziv Cerrahi Tekniklerin Köşe Taşları Dr. Tayfun Karahasanoğlu
09.00 - 09.15 Kolorektal Kanserlerde Sitoredüktif Cerrahi Ve Hipek Hasta Seçimi ? Dr. Cem Terzi
09.15 - 09.30 Karaciğer Metastazlarında Cerrahi Zamanlaması ve Teknik Dr. Aydın Alper
09.30 - 09.45 Karaciğer Mestazlarında Girişimsel Radyoloji Dr. Hüseyin Tuğsan Ballı
09.45 - 10.00 Kalıtsal Kolorektal Kanser Ve Polipozis Sendromlarında Takip Ve Cerrahi Dr. Rasim Gençosmanoğlu
10.00 - 10.15 Tartışma
10.15 - 10.45
Kahve Arası
10.45 - 12.00
REKTUM KANSERİNDE YÖNETİM
10.45 - 11.00 Combine Endoscopic and Laparoscopic Colorectal Surgery Dr. İsmail Gögenur
11.00 - 11.15 Rektum Kanseri Tedavisinde Organ Koruyucu Yaklaşımın Sınırları Dr. Erman Aytaç
11.15 - 11.30 Kolorektal Kanserlerde Metastatik Tümörlerde Kisileştirilmiş Sistemik Tedavi Cerrahi Zamanlamaya Ne Kattı? Dr. Oğuz Kara
11.30 - 11.45 Rektum Tümör Cerrahi Uygulamalarında Son Durum ? Laparoskopik, Robotik, Açık Cerrahi, Tatme- Dr. Bilgi Baca
11.45 - 12.00 Anastomotic Leakage After Tatme Dr. İsmail Gögenur
12.00 - 12.30
OLGULARLA KOLOREKTAL KANSERİ TARTIŞALIM
Dr. Ahmet Rencüzoğulları
12.30 - 13.30
Öğle Yemeği
13.30 - 14.00
GASTROİNTESTİNAL CERRAHİDE ERAS PROTOKOLLERİNDE NUTRİSYONUN ÖNEMİ
Dr. Haldun Gündoğdu
14.00 - 15.15
GASTRO-İNTESTİNAL ACİLLER
14.00 - 14.15 Long Term Oncological Consequences of Anastomotic Leakage Dr. İsmail Gögenur
14.15 - 14.30 Tümöre Bağlı Bağırsak Obstrüksiyonunda Radikal Cerrahinin Yeri Dr. M. Fatih Can
14.30 - 14.45 Kolon Divertikül Komplikasyonlarında Yönetim Protokolleri Dr. Keşşaf Aşlar
14.45 - 15.00 Kolorektal Travmalarda Hasar Kontrol Resüsitasyonu Dr. Mehmet Eryılmaz
15.00 - 15.15 Tartışma
15.15 - 15.45
Kahve Arası
15.45 - 16.45
UYDU SEMPOZYUMU

15.45 - 16.00 Hemoroidal Hastalıkta Medikal Tedavi Ve Cerrahi Yöntem Seçimi Dr. Ömer Alabaz
16.00 - 16.15 Anorektal Fistül Tedavisinde Hangi Yöntemde Ne Kadar Başarılıyız? Dr. Alper Parlakgümüş
16.15 - 16.30 Rektalprolapsusta Cerrahi Seçimi Dr. Mustafa Ateş
16.30 - 16.45 Anal Darlık Önlemleri Ve Cerrahi Çözümler Dr. Alper Sözütek
16.45 - 17.15
OLGU VE VİDEOLAR İLE TARTIŞALIM
Lift Ve Seton Uygulamasında Hasta Seçimi Dr. İsmail Cem Eray
Perianal Fistülde Lazer Uygulaması Dr. Cem Terzi
Lateral İnternal Sfinkterotomi Ve Botox Uygulamasında Hasta Seçimi Dr. Tayfun Yoldaş
17.15 - 17.30
Ara
17.30 - 18.30
VİDEO-KARNAVALI (KOLON &REKTUM HASTALIKLARI)
Robotik Komplet Mezorektal Eksizyon Dr. Tayfun Karahasanoğlu
Laparoskopik Abdominoperineal Rezeksiyon Dr. Ahmet Rencüzoğulları
Robotik Ventral Mesh Rektopeksi Dr. Erman Aytaç
Laparoskopik Ventral Rektopeksi Dr. Levent Avtan
Tek Seansta Laparoskopik Anterior Rezeksiyon ve Karaciğer Rezeksiyonu Dr. M.Fatih Can
Laparoskopik Mezokolik Eksizyon Dr. Hakan Yanar
Robotik Restoratif Proktokolektomi Dr. Erman Aytaç
Laparoskopik Total Kolektomi Dr. Alper Sözütek
Alt Gist Olgusunda Teo Dr. Musa Akoğlu
Robotik LAR ve Robotik TaTME Dr. Bilgi Baca
13.30 - 15.00
STOMA UYGULAMALARI
13.30 - 13.45 Operasyon Öncesi Hazırlık , Stoma Yerinin Belirlenmesi Dr. Yasemin Akıl
13.45 - 14.00 Stoma Çeşitleri Ve Endikasyonları Dr. Mustafa Berkeşoğlu
14.00 - 14.15 Erken Ve Geç Dönem Komplikasyonları Dr. Erdinç Çetinkaya
14.15 - 14.30 Stoma Komplikasyonlarında Hemşire Bakımı Dr. Seçil Taylan
14.30 - 15.00 Stoma Malzemeleri Ve Çeşitleri Kullanımı-Pratik Uygulama Dr. Rabia Cihan
15.00 - 15.30
Kahve Arası
15.30 - 18.00
KRONİK YARA BAKIMI VE YANIK TEDAVİSİ
15.30 - 15.45 Yaranın Tanımı ve Çeşitleri Dr. Turgut Karaca
15.45 - 16.00 Akut ve Kronik Yarada Tedavi Yöntemleri Dr. Turgut Karaca
16.00 - 16.15 Açık Karın Bakımı Ve Yeni Uygulamalar Dr. Mehmet Eryılmaz
16.15 - 16.30 Gis Fistüllerinde Beslenme Dr. Özgür Türkmenoğlu
16.30 - 16.45 Yarada Hemşire Bakımının Önemi Nedir? Dr. Yasemin Akıl
16.45 - 17.00 Ara
17:00 -17:15 Yanıkta İlk Değerlendirme Dr. Mete Demir
17:15 - 17:30 Yanıkta Resüssitasyon Dr. Ali Yarçe
17:30 - 17:45 Yanık Bakım Ve Ürün Çeşitleri Dr. Orhan Eroğlu
17:45 - 18:00 PRATİK UYGULAMALAR
08.45. - 10.15
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI S 027 - S 038
10.15 - 10.45
KAHVE ARASI
10.45 - 12.30
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI S 039 - S 051
08.30 – 10.00
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI S 052 - S 064
10.00 - 10.30
Kahve Arası
10.30 - 10.45
GİS Cerrahisinde Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Seza İnal
10.45 - 12.30
GİS CERRAHİSİNDE HUKUKİ SORUNLAR
10.45 - 11.15 Aydınlatılmış Onamın Adli Önemi Dr. Ahmet Hilal
11.15 - 12.30 İnteraktif Sunum/ Son Yargıtay Kararları Dr. Adnan Kuvvetli
Tartışmacılar Dr. Hüsnü Sönmez, Dr. Necmi Çekin, Dr. Ömer Alabaz, Dr. İsmail Cem Eray, Dr. Alper Sözütek, Dr. Ahmet Rencüzoğlu
12:30
KAPANIŞ